Home » Entertainment » Mai Titi believes Zimcelebs blocked her Instagram account

Mai Titi believes Zimcelebs blocked her Instagram account

Socialite and comedian Mai Titi has announced that her Instagram account which was blocked two weeks ago is now active.

The comedian believed that Zimcelebrity News and Gossip (Zimcelebs) played a major role in blocking her Instagram account.

Speaking live on Instagram Mai Titi said her Instagram page was blocked by her enemies who were not happy because of her success as a comedian.

“Zvirikunzi pakaita party ku Zimcelebs vanhu vachi celebrater kutorerwa kwanga kwaitwa murandakadzi page.Zvirikunzi Zimceleb yaka poster ine mufaro mukuru ikati it seems like Mai Titi is gone.Zvikanzi tumvura tudiki twakatanga kuputika – putika tuchiti murandakadzi waiita dzungu regai atorerwe page,”Mai Titi said.

Mai Titi expressed anger to the Zimcelebs news as she contributed much for its success.

The comedian said she was asked by one of the biggest hired enemy to provide her Instagram details, unknowingly Mai Titi disclosed the information because she thought it was Instagram which needed it.  

Mai Titi said her enemies did not know that she is in good books with the most respected people and the top securities in the country, whom they assisted her to reset the account.

However, Mai Titi dared her enemies not to touch the anointed one.

Facebook Comments

Comments

comments

Pamusika.net

About Tania Olgar Satikono